Wonen in Wassenaar

De overheid, voor ons de provinciale overheid, gaat zich steeds meer bemoeien met de woningbouwprogramma’s in onze regio.
Iedere Gemeente, ook Wassenaar, moet opgeven hoeveel zij kan bijdragen aan een oplossing van de gemeenschappelijke (lees: regionale) behoefte aan het tekort aan woningen. Binnen tien jaar moeten we namelijk in heel Nederland één miljoen huizen bouwen om de tekorten op te vangen.
Lukt het de Gemeente Wassenaar niet om zelf met een, binnen de gezamenlijke regionale woonbehoefte, acceptabel woningbouwprogramma te komen dan zal de Provinciale overheid daar zeker een mening over hebben.

Over het algemeen is bij de meeste Wassenaarse politieke partijen de overheersende gedachte “dat we moeten houden wat we hebben”.
Wassenaar moet “dorps”,“groen” en “rustiek” blijven en er mag alleen gebouwd worden op een wijze die geen afbreuk doet aan deze genoemde kernbegrippen. Dat betekent zeker geen hoogbouw en alles in een stijl die geen afbreuk doet aan het dorpse karakter.
Met de op dit moment bekende beperkte mogelijkheden voor (sociale) bouw is het eindplaatje in Wassenaar naar onze mening vrijwel bereikt.

In de Wassenaarse huisvestingsverordening is afgesproken dat maximaal 25% van de sociale verhuringen, waaronder nieuwbouw, onder het lokale maatwerk mag vallen.
In het lokale maatwerk kan Wassenaar dan beslissen voor welke groep in Wassenaar dit maatwerk van toepassing is, bijvoorbeeld de Wassenaarse jongeren en senioren. Het is dus zeker mogelijk dat alle woningen van een bouwproject aan Wassenaarders worden toegewezen.

Er wordt wel eens gedacht dat dus 75% wordt toegewezen aan mensen uit de regio Haaglanden maar dat is dus niet zo. In deze groep doen ook de Wassenaarders mee zodat de praktijk is dat minstens 50% wordt verhuurd aan onze plaatsgenoten. Mooi maar het kan beter!

Van de weinige woningen die nog worden gebouwd in Wassenaar moet 25% bestaan uit sociale huurwoningen, zo heeft ook onze Gemeenteraad besloten.Daarbinnen gelukkig de mogelijkheid om 25% “lokaal” (dus aan “Wassenaarders”) toe te wijzen maar dan houdt het wel op.Wij zouden toch erg graag zien dat al de Wassenaarse jongeren en ouderen in ons dorp, ook hun dorp, een woning kunnen krijgen!

In 2022 de verkiezingen voor een nieuwe Gemeenteraad.Wij denken dat het een goed idee is dat iedere Wassenaarder voorrang krijgt bij de toewijzing van de steeds schaarser wordende huurwoningen. Misschien moet u bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen toch maar eens goed opletten welke partij er voor wil zorgen dat (bijvoorbeeld) ook uw zoon, dochter, moeder of vader in ons dorp kan blijven wonen!