Een stip op de horizon?

In het jaar 2030 moeten er 900.000 huizen zijn gebouwd in Nederland waarvan 30% sociale huur.

In onze provincie Zuid-Holland betekent dat 230.000 huizen.

Ons dorp Wassenaar moet wel volgens de gangbare mening van het plaatselijke bestuur “dorps, rustiek en groen” blijven.

Ook Wassenaar zal moeten bijdragen aan het oplossen van het al jaren bestaande probleem van de woningnood.

Tot nu toe heeft onze verhuurder al een belangrijke bijdrage aan dit probleem geleverd.

Nieuwbouw in het project “Stompwijck” en de al snel te beginnen bouw in project “Oostdorp” geeft aan dat de woningcorporatie alles doet wat mogelijk is binnen de grenzen van ons dorp.

Bouwlocaties zijn schaars in onze “dorpse, rustieke en groene” omgeving en dat betekent dat de grenzen van de mogelijkheid tot nieuwbouw mogelijk (bijna?) bereikt zijn.

Hoe nu verder?

Met deze problematiek houden alle betrokken partijen, ook uw huurdersvereniging, zich bezig.

Moeten we willen dat alleen aan Wassenaarders de schaarse woningruimte wordt toebedeeld?

Moeten we accepteren dat onze jeugdige inwoners vertrekken omdat ze hier geen woning kunnen vinden?

Dan blijft ons dorp inderdaad wel “dorps, rustiek en groen" maar wordt ook “doods”.

Wordt dat onze toekomst?

Wat is daarover uw mening?