Wonen in Wassenaar

De woningnood is weer helemaal terug van weggeweest.

De kranten staan er vol van en ook u weet wel voorbeelden te noemen van problemen op dat gebied. Ook in Wassenaar!
Hoe denkt de plaatselijke overheid hier eigenlijk over?

Voor ons dorp is het startpunt van dit alles de “woonvisie”. Eind 2020 zal de gemeenteraad beslissen over een nieuwe “visie” voor de komende jaren. Nogal belangrijk dus! Voor de eerste jaren staat dan vast welke kant het opgaat met (bijna) alles wat te maken heeft met wonen in Wassenaar.|
En hoe komt die “woonvisie” eigenlijk tot stand?

De wethouder “wonen”, mevrouw Lia de Ridder, zal de komende maanden met alle partijen gesprekken voeren om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen “woonvisie”.
Ook met uw huurdersbelangenvereniging wordt gesproken.
Het resultaat van alle gesprekken komt dan in de “woonvisie” tot uiting en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Waar willen wij eigenlijk aandacht voor in Wassenaar?

Meer sociale woningbouw hebben we nodig! Woningen voor onze jongeren en voor onze ouderen zodat Wassenaar een leefbaar dorp blijft voor iedereen! Onze ouderen willen graag in (aangepaste?) woonruimtes bij ons blijven, onze jongeren willen graag “starten” met wonen in ons mooie dorp. We hebben “doorstroming” nodig om dat te bereiken. Dat is natuurlijk niet het enige waar we oog voor hebben. Zeker ook de leefbaarheid in onze wijken blijft een punt van aandacht.
Wij willen graag al uw belangen verdedigen bij de Gemeente.    

Wat is uw mening, uw “visie”, over wonen in Wassenaar?
Laat het ons weten, uw stem moet worden gehoord!