Bericht van overlijden

Ons bereikte het trieste nieuws van het plotselinge overlijden van de heer Wil van Dam, in leven
directeur-bestuurder van St. Willibrordus.
Wij ervaren dit als een groot verlies omdat het optreden van de heer van Dam naar onze vereniging toe zich kenmerkte door een instelling van welwillendheid en openheid die ons werk, in het belang van de huurders, zeer ten goede kwam.
In zijn werk was hij de verbindende kracht die er zorg voor droeg dat aan de maatschappelijke opgave, waarvoor St.Willibrordus stond en staat, werd vorm gegeven.
Ook binnen onze vereniging zal daarom de nagedachtenis aan deze sociaal bewogen man respectvol blijven voortleven.
Wij wensen zijn familie de sterkte toe die zij zo nodig zullen hebben om dit grote verdriet te dragen.
Bestuur Huurdersbelangenvereniging “Rozenstein”.

 

 

 

 

 

Een nieuwe start met soms oude problemen

Ook de Huurdersbelangenvereniging “Rozenstein” is weer begonnen aan een nieuw seizoen. In het laatste kwartaal van dit kalenderjaar staan weer verschillende overlegsituaties met de Gemeente of ook de verhuurder op het programma.

Deze komende maanden worden ook op veel punten beslissend voor het beleid van de Gemeente Wassenaar in de eerstvolgende jaren. Dit wordt beschreven in de zogenaamde “Prestatieafspraken”.  

Het is voor onze vereniging dus zaak, zeker op punten die voor de huurders van belang zijn, aan tafel te zitten en mee te praten.

Dat gaat uw bestuur dan ook doen!

Welke onderwerpen zullen zoal besproken worden?

U moet dan denken aan allerlei zaken die met “wonen in Wassenaar” van doen hebben. Een kleine opsomming:

-Beschikbaarheid en Betaalbaarheid – Doorstroming – Woningkwaliteit en Duurzaamheid – Leefbaarheid en Sociale zorg en nog veel meer.

Zeker ook het dramatische tekort aan woningen zal worden besproken!

Ook andere partijen kunnen aansluiten bij de diverse overlegsituaties zodat iedereen, maar ook wij dus, worden gehoord.

Wilt u meedenken, meepraten over al deze onderwerpen?

Graag! U weet ons te vinden. Zie ook de rubriek “Contact” op deze website.