Ook uw Huurdersvereniging “Rozenstein” is weer aan een nieuwe lente begonnen.
Van een winterslaap is niet veel terecht gekomen want er is altijd wel iets wat ons bezig houdt.
Toch geeft de lente altijd weer het gevoel dat we met een schone lei kunnen beginnen en soms is dat ook zo!
De nieuwe Prestatieafspraken tussen Gemeente, Corporaties en ook uw Vereniging zijn nu vastgesteld.
Verschillende keren per jaar houden wij nu de vinger aan de pols om te zien of de afspraken moeten worden bijgestuurd.
Als u interesse heeft kunt u die afspraken nalezen op de website van St.Willibrordus. Ook kunt u ze natuurlijk opvragen bij onze vereniging! (zie “contact”)
Behalve de reguliere vergaderingen met onze Corporatie, de Woonbond en de Samenwerkende Huurdersverenigingen Haaglanden (SHH) nemen we ook weer deel aan diverse
informatiebijeenkomsten om onze kennis “up to date” te houden.
We gaan weer ons best weer doen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Wilt u ons daarbij helpen? Graag! Bel of mail ons en we nemen contact met u op. Tot horens!

Je kan je er van alles bij voorstellen “leven in je wijk”.
Er zijn bijna geen onderwerpen te bedenken die geen invloed hebben op ook jouw “leven in de wijk”.
We proberen het maar eens en in willekeurige volgorde noemen we: “groen” in de omgeving en rond je huis of het complex- de kwaliteit van de bebouwing- veiligheid- vervuiling- een straatfeest- straatmeubilair- het verkeer – speeltoestellen- overlast en zo zijn er echt nog veel meer zaken te benoemen. Ook door u natuurlijk!
Alles maar dan ook alles houdt verband met de zogenaamde “leefbaarheid” in de wijk die ook “jouw wijk” is.
Het is een zaak van groot belang waaraan de Gemeente, de Woningcorporatie en de Huurdersvereniging, allemaal hun steentje moeten en ook willen bijdragen.
Maar we missen soms nog een bijdrage die onmisbaar is:

Uw bijdrage!  En wat zou u dan wel kunnen doen?
Wat u zou kunnen doen? U weet vast wel een kleine(re) actie te bedenken, samen met uw buren of met de hele straat die bijdraagt aan een fijne en leefbare wijk! Denk er eens over na!

En als u een leuk en haalbaar idee heeft zal de woningcorporatie St. Willibrordus u vast willen helpen.
Ook als het wat geld kost! Leg het plan aan ze voor want ook de verhuurder heeft belang bij een “leefbare en fijne wijk”.
Van harte aanbevolen en mede ondersteunt door uw eigen Huurdersvereniging “Rozenstein”.