Bericht van overlijden

Ons bereikte het trieste nieuws van het plotselinge overlijden van de heer Wil van Dam, in leven
directeur-bestuurder van St. Willibrordus.
Wij ervaren dit als een groot verlies omdat het optreden van de heer van Dam naar onze vereniging toe zich kenmerkte door een instelling van welwillendheid en openheid die ons werk, in het belang van de huurders, zeer ten goede kwam.
In zijn werk was hij de verbindende kracht die er zorg voor droeg dat aan de maatschappelijke opgave, waarvoor St.Willibrordus stond en staat, werd vorm gegeven.
Ook binnen onze vereniging zal daarom de nagedachtenis aan deze sociaal bewogen man respectvol blijven voortleven.
Wij wensen zijn familie de sterkte toe die zij zo nodig zullen hebben om dit grote verdriet te dragen.
Bestuur Huurdersbelangenvereniging “Rozenstein”.