De kogel is door de kerk!

Goed we hebben het dan wel over een sloopkogel en ook niet over de kerk maar wel over het project “Stompwijckstraat”.
Het wachten is op het startschot voor die sloopkogel nu ook de politiek zich achter het voornemen van St.Willibrordus schaart.
Deze wijk waar zoveel jaren onze huurders lief en leed hebben gedeeld en naar tevredenheid hebben gewoond gaat op de schop. Letterlijk op de schop en soms zelfs met behulp van de sloopkogel. Veertig woningen worden afgebroken maar er komen er meer dan tachtig voor terug!

In de tussentijd is er al veel voorbereidend werk verricht, niet in de laatste plaats het herplaatsen van de huidige bewoners. Iedereen erkent dat dit soms best met emoties gepaard ging. Het is niet altijd gemakkelijk afscheid te nemen van een woning en een wijk waar ook zoveel mooie herinneringen aan vast zitten. Kinderen zijn er groot geworden, vriendschappen (en meer!) zijn er ontstaan, een stuk geschiedenis binnen ons dorp wordt afgesloten.

Ook uw huurdersbelangenvereniging “Rozenstein” was hier vanaf het begin bij betrokken en heeft erop toegezien dat de belangen van onze huurders werden en worden gerespecteerd.
Ook nu kijken en praten wij dus mee bij de verdere ontwikkelingen die moeten leiden tot een geslaagd project.

En daarmee houdt het niet op!
Er staat ons nog een ander omvangrijk project te wachten. De verduurzaming van de wijk “Jeruzalem”, een project dat als alles meezit eind 2021 kan worden gerealiseerd.
Eerst moet er nog wel veel gebeuren en de komende maanden krijgen de bewoners van de wijk nieuwsbrieven toegestuurd met daarin de nodige informatie.
Ook zal de wijk merken dat personeel van de uitvoerder rondgaat en foto’s maakt om alles goed in kaart te brengen.

Er wordt namelijk eerst een gedegen inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om het gestelde doel zo goed mogelijk te bereiken. In twee leegstaande woningen in de Van der Duyn van Maasdamstraat worden proeven en onderzoeken gedaan waaruit moet blijken wat het beste plan van aanpak is.
Zoals ook al bij het project “Stompwijckstraat” zal de wijk mogen meedenken over de planvoering en uitvoering van dit project. Daartoe wordt ook nu een “klankbordgroep” van betrokken wijkbewoners geformeerd.

Dat is nodig om te zorgen voor een plan dat gedragen wordt door de wijkbewoners terwijl ook aandacht vereist is voor de “leefbaarheid” in de wijk. Niet alleen na maar ook tijdens de werkzaamheden. Er moet nog veel gebeuren dus, ook nog voordat de werkzaamheden feitelijk van start gaan.
Het beleidsplan voor de jaren 2020 tot 2024 van onze woningbouwvereniging St.Willibrordus kent als titel: “Meebewegen in een veranderende omgeving”.U ziet dat er inderdaad veel beweegt in onze veranderende omgeving.

Uw huurdersbelangenvereniging “Rozenstein” zal zich bij alle projecten uiteraard inzetten voor de belangen van de huurders.
Namens u, voor u maar wel graag samen met u!
We gaan een interessante tijd tegemoet waarin veel staat te gebeuren.
U kunt daarbij op onze steun rekenen!
Mogen wij ook op uw steun rekenen?

Huurdersbelangenvereniging “Rozenstein”

 

ZICHT VANUIT HET PARK