• 1

Top 10 casino

 HUURDERBELANGENVERENIGING ROZENSTEIN

Huurderbelangenvereniging RozeBenstein behartigt de belangen van de huurders bij de Woningbouwvereniging St. Willibrordus en bestaat uit de volgende bewonerscommisies:

* Oostdorp
* 's Heerenbergstraat e.o.
* van Duivenvoordelaan (onderverdeeld in blok 1, 2 en 3)
* Hof van Eden
* Ter Weer e.o.
* Weteringpark 1
* Jeruzalem e.o.
* Wiegmanweg e.o.

 

 

UW STEM LATEN HOREN

Als huurder hebt u een stem in het beleid van uw verhuurder. Om ervoor te zorgen dat die stem wordt gehoord, kunt u zich aansluiten bij de huurderbelangenvereniging. Onze huurderbelangenvereniging is ook vertegenwoordigd in de Raad van Commissarisen (RvC). De RvC houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van de Woonbouwvereniging. Wij hebben regelmatig overleg met de Directie van de woningbouw vereniging St Willibrordes, de bewonerscommissies, de andere woningbouwvereniging (de Wassenaarse), Comité "Oostdorp leeft", de gemeente Wassenaar en zonodig met de politiek.

 

 

WAT DOET EEN HUURDERBELANGENVERENIGING VOOR U?

* Informeert de huurders en peilt hun meningen
* Overlegt en onderhandelt met de woningbouwvereniging over beleid en beheer
* Ondersteunt de huurders op straat-, buurt- en wijkniveau
* Zet acties op of ondersteunt acties van anderen
* Voert juridische procedures of ondersteunen die

 

LID WORDEN

Onder het kopje "lidmaatschap" kunt u alle informatie vinden om lid te worden van huurderbelangenvereniging Rozenstein.